Veri Güvenliği

GENEL BİLGİLER

Kişisel verilerin sorumluluk bilincinde kullanılması, Federal İklim Koruma, Çevre, Enerji, Mobilite, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı (BMK) açısından yüksek bir önceliğe sahiptir. Tarafımızca hangi verilerin ne zaman toplandığını ve bu verileri nasıl kullandığımızı bilmenizi istiyoruz. Hem tarafımızca hem de harici hizmet sağlayıcılarımız tarafından veri koruma ile ilgili düzenlemelere uyulmasını sağlamak için teknik ve kurumsal önlemler aldık.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde aşağıdaki veriler işlenir (sunucu günlükleri):

SOSYAL MEDYA BAĞLANTILARI

Web sitemizde çeşitli sosyal medya platformlarının (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube) bağlantıları bulunmaktadır. Ancak belli durumda yalnızca görüntü (simge) bağlantısı bulunur. Dolayısıyla bu hizmetlere otomatik veri aktarımı yapılamaz. Etkin olarak yalnızca bu sembollerden birine tıkladığınızda verileriniz ilgili hizmete aktarılacaktır.

Yukarıda söz edilen sosyal medya hizmetlerinin (ana) merkezleri ABD’de bulunduğundan ABD’ye veri aktarımı hariç tutulamaz. Avrupa Adalet Divanı, ABD’yi yeterli veri koruma seviyesinin olmadığı bir ülke olarak raporlamıştır. Özellikle ABD makamlarının ve istihbarat servislerinin, kişisel verilere erişmesi ve bu verileri kontrol ve denetleme amacıyla kullanması riski bulunmaktadır. Veri sahiplerinin haklarının yerine getirilmesi, ABD’de ilgili yasal hakları koruma araçlarıyla garanti altına alınmamıştır.

DİĞER SUNUCULARA AİT WEB SİTESİ BAĞLANTILARI

Online hizmetlerimizde diğer sunuculara ait web sitesi bağlantıları bulunmaktadır. Bu sağlayıcıların geçerli veri koruma yönetmeliklerine uygun şekilde hareket edip etmediklerine ilişkin hiçbir etkimiz yoktur.

İSTATİSTİKLER

Erişim istatistikleri Matomo analiz aracı ile toplanır, IP adresiniz anonim hale getirilir, araç yerel olarak yüklenir ve çerezler depolanmayacak şekilde ayarlanır.

İŞLEMENİN YASAL DAYANAĞI

Verileriniz aşağıdaki yasal dayanaklar çerçevesinde işlenmektedir: GDPR 6. maddesi, fıkra 1 (f) bendi uyarınca meşru menfaatlerimizi koruma amacıyla işleme.

HAKLARINIZ

Temel olarak bilgi edinme, düzeltme, silme, erişimi kısıtlama, veri taşınabilirliği, iptal ve itiraz haklarına sahipsiniz. Verilerinizin işlenmesinin veri koruma yasasını ihlal ettiğini veya veri koruma haklarınızın başka şekilde ihlal edildiğini düşünüyorsanız denetim makamına şikâyette bulunabilirsiniz. Avusturya’da ilgili denetim makamı, veri koruma makamıdır.

TEMEL VERİ KORUMA DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA SORUMLU KİŞİ

Federal İklim Koruma, Çevre, Enerji, Mobilite, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı (BMK)

Radetzkystraße 2, 1030 Viyana, Avusturya

E-posta: datenschutz@bmk.gv.at